نمایش 1–8 از 54 نتیجه

نمایش 9 24 36

توری مش میلگرد 12

مشخصات توری مش جوشی سایز میلگرد 12 جنس میلگرد : آج دار ابعاد چشمه : 10 × 10 ، 15

توری مش میلگرد 10

مشخصات توری مش جوشی سایز میلگرد 10 جنس میلگرد : آج دار ابعاد چشمه : 10 × 10 ، 15

توری مش میلگرد 8 چشمه 30

مشخصات توری مش جوشی سایز میلگرد 8 جنس میلگرد : آجدار ابعاد چشمه : 30 × 30 ابعاد توری 2

توری مش میلگرد 8 چشمه 25

مشخصات توری مش جوشی سایز میلگرد 8 جنس میلگرد : آجدار ابعاد چشمه : 25 × 25 ابعاد توری 2

توری مش میلگرد 8 چشمه 20

مشخصات توری مش جوشی سایز میلگرد 8 جنس میلگرد : آجدار ابعاد چشمه : 20 × 20 ابعاد توری 2

توری مش میلگرد 8 چشمه 15

مشخصات توری مش جوشی سایز میلگرد 8 جنس میلگرد : آجدار ابعاد چشمه : 15 × 15 ابعاد توری 2

توری مش میلگرد 8 چشمه 10

مشخصات توری مش جوشی سایز میلگرد 8 جنس میلگرد : آجدار ابعاد چشمه : 10 × 10 ابعاد توری 2

توری مش میلگرد 6 چشمه 30

مشخصات توری مش جوشی سایز میلگرد 6 جنس میلگرد : ساده ابعاد چشمه : 30 × 30 ابعاد توری 2