خرید توری حصاری

از گذشته تا به امروز تعیین مرز و مرز کشی برای مشخص نمودن حریم می باشد و هیچ وقت نیز از بین نخواهد رفت. برای مرز کشی از ابزار های ساده مانند چوب، سنگ و حتی طناب نیز استفاده می گردیده. اما با پیشرفت صنایع و تولید ابزار های بروز برای حصار کشی، خرید توری حصاری نیز در زمره اقدامات لازم برای مرزکشی قرار گرفت.

ارسال به سراسر کشور

ارائه فاکتور رسمی

لیست قیمت توری حصاری

به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، لطفا برای استعلام قیمت تماس بگیرید 02166310002

ساعات تماس : 9 الی 18 روز های کاری

نوع محصولچشمه ( دهانه ، سانتی متر ) مفتول (میلی متر )ارتفاع ( متر )طول هر رولقیمت ( تومان )
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 24.521 تا 3به انتخاب مشتری45400
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 2.14.52.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 2.24.52.2
1 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 2.44.52.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 2.64.52.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 2.84.52.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 34.531 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 3.24.53.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 3.54.53.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 3.84.53.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 44.541 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 4.54.54.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 25.521 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.15.52.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.25.52.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.45.52.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.65.52.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.85.52.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 35.531 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3.25.53.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3.55.53.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3.85.53.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 45.541 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 4.55.54.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 25.721 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.15.72.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.25.72.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.45.72.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.65.72.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.85.72.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 35.731 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.25.73.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.55.73.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.85.73.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 45.741 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 4.55.74.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 25.821 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 2.15.82.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 2.25.82.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 2.45.82.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 2.65.82.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 2.85.82.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 35.831 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 3.25.83.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 3.55.83.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 3.85.83.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 45.841 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 5.8 مفتول 4.55.84.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 2621 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 2.162.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 2.262.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 2.462.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 2.662.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 2.862.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 3631 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 3.263.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 3.563.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 3.863.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 4641 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6 مفتول 4.564.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 26.521 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.16.52.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.26.52.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.46.52.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.66.52.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.86.52.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 36.531 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.26.53.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.56.53.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.86.53.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 46.541 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 4.56.54.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 26.721 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.16.72.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.26.72.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.46.72.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.66.72.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.86.72.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 36.731 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.26.73.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.56.73.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.86.73.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 46.741 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 4.56.74.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 26.821 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 2.16.82.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 2.26.82.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 2.46.82.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 2.66.82.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 2.86.82.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 36.831 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 3.26.83.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 3.56.83.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 3.86.83.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 46.841 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 6.8 مفتول 4.56.84.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 2721 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 2.172.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 2.272.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 2.472.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 2.672.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 2.872.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 3731 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 3.273.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 3.573.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 3.873.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 4741 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7 مفتول 4.574.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 27.521 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.17.52.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.27.52.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.47.52.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.67.52.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.87.52.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 37.531 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.27.53.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.57.53.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.87.53.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 47.541 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 4.57.54.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 27.721 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.17.72.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.27.72.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.47.72.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.67.72.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.87.72.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 37.731 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.27.73.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.57.73.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.87.73.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 47.741 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 4.57.74.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 27.821 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 2.17.82.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 2.27.82.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 2.47.82.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 2.67.82.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 2.87.82.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 37.831 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 3.27.83.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 3.57.83.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 3.87.83.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 47.841 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 7.8 مفتول 4.57.84.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 2821 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 2.182.11 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 2.282.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 2.482.41 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 2.682.61 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 2.882.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 3831 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 3.283.21 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 3.583.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 3.883.81 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 4841 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید
توری حصاری چشمه 8 مفتول 4.584.51 تا 3به انتخاب مشتریتماس بگیرید

تماس با دفتر فروشگاه جهانتور

مدیر فروشگاه : 09122126805              دفتر فروش : 02166310002

ساعات تماس : 9 الی 18 روز های کاری

 توری حصاری چیست؟

توری حصاری را می توان جزو حصار های مدرن دانست. در صنایع مفتولی برای ساخت آن، از چند نوع جنس مختلف استفاده می کنند مانند گالوانیزه گرم، مفتول های آرماتوری یا مفتول سیاه و نیز گالوانیزه گرم با روکش های پی وی سی.

این حصار ها از مقاومت و امنیت قابل قبول برخوردار می باشند. همچنین در مقابل عوامل آسیب زا به خوبی در امان می باشند. حصار های توری کاربرد های گسترده ای دارند و همین کاربری گسترده سبب شده است خرید توری حصاری در مقایسه با انواع دیگر حصار ها، بیشتر باشد.

 

مشخصات فنی توری حصاری

توری حصاری امروزه با استقبال بسیاری روبرو می باشد. برای ساخت و تولید این توری ها از دو روش استفاده می کنند. یک روش به صورت تولید دستی است و روش دیگر تولید ماشینی می باشد. ارتفاع توری ها از ۵/۰ متر تا ۳ متر می باشد و بسته به سلیقه و نیاز مشتری می تواند متغیر باشد.

از لحاظ وزنی با توجه به اندازه ای که تولید می شود و همچنین اندازه چشمه های توری، تغییر می کند. در مورد ضخامت مفتول های توری نیز می توان گفت که از ۲ میلیمتر تا ۴ میلیمتر تغییر پذیر می باشد.

 

توری حصاری در کجا کاربرد دارد؟

به طور کلی استفاده از توری حصاری گسترده می باشد و در هر مکانی که نیاز به حصار کشی باشد می توان از آن استفاده نمود. از جمله کاربرد هایی که می تواند داشته باشد شامل موارد ذیل می باشد:

 • حصارکشی دور زمین ها
 • حفاظ روی دیوار
 • برای حصارکشی دور مراکز حساس
 • مراکز صنعتی
 • به عنوان محافظ در ساختمان به منظور حفاظت از سقوط کارگران
 • ساخت قفس برای حیوانات
 • در حصارکشی دور باغ ها
 • مراکز نظامی

در زمان خرید توری حصاری چه مواردی را باید در نظر داشت؟

در زمان خرید توری حصاری، آیتم هایی وجود دارد که حتما باید آنها را در نظر داشت که عبارتند از:

 • برند توری: برای اینکه توری حصاری خریداری شده کیفیت لازم را داشته باشد بهتر است قبل از خرید در مورد برند آن خوب تحقیق نموده سپس خریداری نماییم. چرا که کارخانه ی تولید کننده تعیین کننده کیفیت محصول می باشد.
 • جنس توری: جنس توری در قیمت و کیفیت آن تاثیر گذار است.
 • اندازه قطر توری: قطر حصار عامل تعیین کننده در قیمت توری حصار می باشد. بالطبع هرچه قطر توری ها بیشتر باشد، قیمت توری های حصار نیز بیشتر خواهد بود.
 • ماده اولیه توری: اطلاع از نوع ماده اولیه در ساخت توری ها می تواند در نوع انتخاب ما در زمان خرید تاثیر گذار باشد.
 • روش ساخت توری: بهتر است قبل از خرید، از روش ساخت توری ها نیز مطلع شویم که به چه روشی ساخته شده است؛ دستی یا اتوماتیک.

نحوه تولید برخی از محصولات

روش نصب توری حصاری

بعد از خرید توری حصاری نوبت به نصب آن می رسد. البته نصب این توری ها کار چندان مشکل و سختی نیست و با کمی حوصله و دقت می توان آن را به خوبی در محل مورد نظر نصب نمود. اما قبل از نصب چند اقدام اولیه لازم می باشد که بهتر است آنها را انجام دهیم.

 • محلی که می خواهیم توری در آنجا نصب شود را مشخص نموده و علامت گذاری نماییم.
 • بهتر است محلی که می بایست حصار کشی گردد، متر زده شود تا از تعداد رولی که لازم داریم مطلع شویم.
 • از آنجایی که توری حصار را با کمک میله های نصب شده در زمین نگه می دارند بنابراین در ابتدای کار باید محل جای گیری میله ها را مشخص کرده و گودالی برای میله ها ایجاد کنیم.
 • برای محکم بودن مکان میله، برای استحکام میله ها پایه فنس نیاز است تا در گودال های مورد نظر گذاشته شود.
 • در آخرین مرحله از نصب، بعد از اتمام یک بار دیگر تمام قسمت های حصار کشی شده را بررسی می نماییم.

برخی از مشتریان ما

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 4.8]

2 دیدگاه در “توری حصاری

 1. براتی گفت:

  سلام خسته نباشید آیا قیمت خرید عمده توری حصاری متفاوته؟ برای خرید توری حصاری میشه به صورت آنلاین اقدام کنیم؟

  1. jadmin گفت:

   درود بر شما؛
   برای کسب اطلاعات راجع به قیمت خرید توری حصاری و نحوه خرید آنلاین با جهانتور تماس بگیرید تا کارشناسان ما به طور کامل شما را راهنمایی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *